ALKEVEGEN 14

Prosjektet «Alkevegen 14» er et parallelloppdrag for utarbeidelse av program til framtidig regulering for vår kunde Tromsø Næringseiendom AS. Eiendommen er ønsket utviklet med kombinerte byggeformål og en høyere utnyttelse. For å oppnå tilstrekkelig grunnlag for igangsetting av reguleringen ønsket oppdragsgiver å få forslag til flere ulike tilnærminger og ideer for hvordan eiendommen kan utvikles.

Kvartalets beliggenhet gjør at mange mennesker vil ferdes forbi mellom viktig målpunkter i bydelen. Vårt forslag søker å binde sammen og åpne opp ulike områder av bydelen, skape møteplasser og forenkle hverdagen for de mange mennesker som skal bo i kvartalet og bydelen. På sikt ser vi for oss at omgivelsene rundt kvartalet vil gå gjennom en betydelig transformasjon. Vårt forslag ønsker denne utviklingen velkommen.