Organiseringen av skolen legger de dagslyskrevende rom til randsonene av et kompakt volum i 3 etasjer. Organiseringen sikrer rasjonelle bevegelsesmønstre i bygget og aktiviserer de støttefunksjoner, grupperom og auditorier som ligger i midten av bygget sammen med et felles torg/bibliotek/atrium.