Parallelloppdrag for Studentsamskipnaden i Oslo. Nye studentboliger langs Akerselva i Oslo sentrum på 12 etasjer. Konseptet er utarbeidet med tanke på attraktive boliger, forholdet til det offentlige byrom og bevaringsverdig nabobebyggelse.