Bugten

Et parallelloppdrag for nye boliger langs sjøkanten i Skien.