Parallelloppdrag for nye boliger langs sjøkanten i Skien.