Dovrekvartalet er del av en større utbygging av en ny boligbydel i Lillestrøm sentrum. Tomten ligger i et transformasjonsområde omregulert til boliger og sentrumsformål, hvor Dovrekvartalet er første byggetrinn. Byggestart 2018.