Vi har utviklet, regulert og prosjektert 1.000 studenboliger i Dramsvegen studentby på vegne av Studentsamskipnaden i Tromsø. Tomten ligger i bratt terreng mot toppen av Tromsøya, midt mellom campus og sentrum, med en spektakulær utsikt over Tromsøsundet.

Prosjektet består av 11 bygg tilpasset samskipnadens behov for en fleksibel og trinnvis utbygging. Det er lagt vekt på tilgjengeligheten til friområdene i Tromsømarka og bebyggelsens konsekvenser for naboskapet. Samskipnaden har en 0% visjon for parkering og 100% dekning på sykkelparkering. Byggehøyden er mellom 3 og 12 etasjer.

Studentboligprosjektet i Dramsvegen er en del av en stor nasjonal satsning på bruken av massivtre. Bruken av tre er også et bærende prinsipp i utformingen av fasader og interiør. Hovedintensjonen er å etablere mange rimelige, rasjonelle og spennende studentboliger og samtidig hensynta naboer og nærområde mhp sol og utsikt på best mulig måte.