Detaljregulering for boligfelt på vestsiden av Tromsøya. Bebyggelsen er orientert mellom et sammenhengende grøntdrag som går øst-vest gjennom området. Bebyggelsen er sammensatt av korte lamellbygg og punkthus som gir en høy andel av hjørneleiligheter. Utomhusplanen tilrettelegger for et større sammenhengende grøntbelte med adkomst til mer avgrensede uteoppholdsarealer mellom byggene.