Prosjektet innebærer oppføring av to bygg med utadrettet virksomhet og leilighetshotell. Plasseringen etablerer et klimaskjermet adkomstrom langs hovedvei 500. Tektonisk refererer byggene til fangsthytter på Svalbard, med en sokkel i stein og en øvre del med trebord samt tretak uten takutstikk. Store vinduer gir forbipasserende et innsyn i byggets virksomhet, og skaper nye utsiktssituasjoner til landskapet og torgsituasjonen utenfor.