Fredrik Langnesgate 12 – SATS treningssenter

Renovering og oppussing av Fredrik Langesgate 12 for etablering av nye utleielokaler til næringsvirksomhet. Tiltaket omfatter riving av tilbygg oppført ca. 1914 og oppføring av tilbygg som erstatning for 1914-tilbygget. Tiltaket omfatter også påbygging av en tredje etasje på eksisterende bebyggelse i bakgården. Den nye tredjeetasjen i bakgården skal bygges sammen med 1800-tallsbygningen, og dette medfører riving av eksisterende ark og takopplett på 1800-tallsbygningen mot bakgården. Denne arken og takopplettene er etter fylkeskommunens vurdering trolig av nyere dato. Det planlegges også å heve nåværende tak på 2.etasje av bakgårdsbebyggelsen, slik at 2.etasje får takhøyde som tilfredsstiller dagens krav og behov.

Tiltaket omfatter sanering av murdelen fra 1914 og oppføring av et nytt tilbygg som underordner seg og fremhever det opprinnelige bygget fra 1819. Gesims på tilbygget ligger under røstet til 1800-tallsbygningen, og tilbygget er trukket tilbake fra vegglivet slik at den opprinnelige bygningsformen understrekes og får bedre lesbarhet. Tilbygget skal utføres med et samtidig formspråk og materialitet.

Den andre delen av tiltaket omfatter påbygg på eksisterende bakgårdsbebyggelse og heving av byggehøyden i andre etasje. Dagens bakgårdsbebyggelse består av to etasjer, og fyller hele arealet i bakgården. Det eksisterer altså ikke en bakgård i ordets rette forstand, og man kan derfor heller ikke i dag oppleve 1800-tallsbygningens fasade ut mot bakgården. Vi vurderer derfor at en ytterligere utnyttelse av bakgården, med bygging av en ekstra etasje, ikke går på bekostning av bevaringsverdien eller opplevelsen av 1800-tallsbygningen eller øvrig nabobebyggelse.