Gardermovegen 36

Prosjektet består av et reguleringsplanforslag og påfølgende forprosjekt for nye seniorboliger på Jessheim. Det planlegges i underkant av 50 boenheter som skal oppføres i prefabrikkerte moduler av tre i en vinklet og nedtrappet lamellbebyggelse med svalgangsløsning. For å få en optimal plassering med gode lysforhold og samtidig skjerme utearealet for støy, vil bebyggelsen trappes ned mot nabobebyggelsen. Med tomtens plassering ved en av innfartsårene til Jessheim sentrum legges det stor vekt på å gi den nye bebyggelsen en robust og vakker utforming.