Et reguleringsplanforslag for nye seniorboliger på Jessheim. Cirka 50 nye boliger skal oppføres i prefabrikkerte moduler av tre.