Gardermovegen 36. Et reguleringsplanforslag for nye seniorboliger på Jessheim. Cirka 50 boliger skal oppføres i prefabrikkerte moduler av tre.