Heradsbygda omsorgssenter

Heradsbygda omsorgssenter er et samarbeidsprosjekt med Archicectopia som innebærer forprosjekt og detaljprosjekt for nye omsorgsboliger og dagaktivitetssenter på Heradsbygda i Hønefoss. Byggetomten har gode solforhold med flott utsikt som legger premissene for arkitekturen.

https://www.architectopia.com/heradsbygda-omsorgsboliger