Utarbeidelse av skisseprosjekt og påfølgende reguleringsprosess for nytt hotell langs adkomstveien til Husøy på Senja. Hotellet ligger plassert i tilknytning til et fremtidig turistvegprosjekt. «Y» Planløsningen gir fløyene utsikt til ulike topografiske interessepunkt mens fellesarealene utgjør en «terrasse» som forsterker opplevelsen av det fallende terrenget på tomten.