Omsorgsboliger for Tromsø Kommune og eldreboliger for Odd Fellow stiftelsen. Prosjektet er organisert som en krummet bygning for å maksimere utnyttelsen av tomten og etablere et indre gårdsrom. Høydene er tilpasset omkringliggende bebyggelse.