Mulighetsstudie for påbygging av Kirkegata 1. Tomten er lokalisert langt øst i Tromsø sentrum der hvor høy bebyggelse i mindre grad er konfliktfylt i forhold til skyggevirkninger. Volumet har tilbaketrukne hjørner for å understreke romlige sammenhenger på bakkeplan og for å markere omkringliggende bebyggelses gesimslinjer.