Mack-bryggerier har flyttet ut av de over 130 år gamle produksjonslokalene i Tromsø sentrum. Bygningsmassen rehailiteres og konverteres til lokaler for Kunstakademiet, Studentsamfunnet, Mack-administrasjonen, PWC m.fl.

Gjennom sin lange historie har kvartalet forandret sitt utseende fra et fåtall mindre bygg til dagens sammenhengende kvartal. Mack bryggeriet og de eksisterende bygg representerer dermed en viktig del av Tromsøs byhistorie. Med dette som bakgrunn forutsettes for tiltaket at byggenes industrielle preg bevares i størst mulig grad. Inngrep i forbindelse med etablering av nye vindusåpninger, nye adkomst, og den energimessige oppgradering løses på en slik måte at nye bygningselementer, overflater, materialer og fargesettinger understreker kvartalets karakter, og tar hensyn til eksisterende bygningsdeler, som ikke omfattes av tiltaket.

I forbindelse med ny bruk forutsettes at produksjons og andre industriarealer med lite dagslys tilpasses de nye formål med at det etableres nye vindusåpninger. Dette vil også føre til at kvartalet blir åpnere mot gatene. Nye inngangspartier etableres, og fremheves med nye glasselementer, baldakin og lyssetting.