Mack-Kvartalet – Musikkens hus
Mulighetsstudie for musikkens hus i Mack Kvartal øst. Det introverte romprogrammet brytes ned ved en tydelig stabling av volumer med stedvise glasspartier i sirkulasjonsarealene. Øvrige deler av fasaden er plater med sinuskurver som stedvis er perforerte. En utkrager over adkomst på kaifronten skaper et stort overdekket inngangsområde som bidrar til å aktivisere kaifronten.