Mulighetsstudie for musikkens hus i Mack-kvartalet øst. Det introverte romprogrammet brytes ned med en tydelig stabling av volumer med stedvise glasspartier i sirkulasjonsarealene. Øvrige deler av fasaden er plater med sinuskurver som stedvis er perforerte. En utkrager over adkomst på kaifronten skaper et stort overdekket inngangsparti som bidrar til å aktivisere kaifronten.