Parallelloppdrag for boliger på Torderødknausen på Jeløya utenfor Moss.