Quadraturen er et boligprosjekt på Jessheim bestående av fem blokker bygget i moduler. Utearealene er hevet over gateplan som gir en skjermet sfære mellom byggene. De første beboerne flyttet inn i desember 2018. At plan & arkitektur har utviklet konseptet og prosjektert byggene.