Parallelloppdrag om nye boliger i Ekebergskrenten.