Samisk hus er et skisseprosjekt om etablering av samisk hus i Tromsø.