Samisk hus

Skisseprosjekt om etablering av samisk hus i Tromsø.