SILSAND BARNESKOLE

I prosjektet Silsand barneskole har vi bidratt med detaljprosjektering av skoleutvidelse på Senja for vår kunde NCC Norge AS. Prosjektet består av ombygging og nybygg av skolebygg hvor deler av eksisterende skolebygg rives på bekostning av skoleutvidelsen. Nytt bygg består av 2 plan pluss kjellerplan.

Barneskolen ble ferdigstilt våren 2020 og dekker nå klassetrinn 4-7 med et samlet elevtall på ca. 260 elever.