Stakkevollvegen 67

Stakkevollvegen 67 er et detaljreguleringsprosjekt utarbeidet for oppføring av kontorbygg med tilhørende infrastruktur og anlegg for parkering og adkomstveg.