Reguleringsplanforslag innenfor rammene i KDP Stakkevollvegen som tilrettelegger for 50 boenheter. Forslaget møter kommunedelplanens intensjoner om fortetting på vestsiden av Stakkevollvegen. En subtraksjon langs gateplan etablerer et overdekket uterom og adkomst inn til bakgårdssituasjonen. Prosjektet er tilpasset modulbyggeri.