Steinerskolen Tromsø.
Mulighetsstudie for utbygging av steinerskolen i Tromsø. Det ble utviklet to varianter, som begge løste krav til uteopphold på/under tak. I kompaktalternativet var deler av utearealet en uklimatisert «sliss» i hovedvolumet som skjermet for vind og vær. I terrassealternativet utgjorde de to takflatene uteoppholdsarealet.