Mulighetsstudie for utbygging av steinerskolen i Tromsø. I prosjektet ble det utviklet to varianter som begge løste krav til uteopphold på/under tak. I kompaktalternativet var deler av utearealet en uklimatisert «sliss» i hovedvolumet som skjermet for vind og vær. I terrassealternativet utgjorde de to takflatene uteoppholdsarealet.