Konkurranseforslag for påbygging av kontor/forretningseiendom i Storgata 25 samt utvikling av Strandgata 5, 7 og 9 til sentrums og boligformål. Forslaget for kontorbygget i Storgata opprettholder en lav byggehøyde mot Storgata og etablerer en gjennomgang til Strandgata med mer høyreiste byggevolumer. Boligbebyggelsen i Strandagata 5, 7 og 9 kobler kaifronten og havnepromenaden med Strandgata ved å etablere to diagonaler. Begge prosjektene var særlig vurdert i forhold til rasjonell konstruksjon og effektiv utnyttelse av planløsningene.