Strandvegen 108

Strandvegen 108 er et detaljreguleringsprosjekt for tilrettelegging av nærings- og boligformål, samt oppgradering av trafikkarealer innenfor planområdet. Området skal med dette bidra i utviklingen av Lanes som bydelssenter i tråd med intensjonene i områdeprogrammet for Lanes.