Prospekt for endring av arealbruk i kommuneplanen fra næring til bolig.