Prosjektet er planlagt oppført i massivtrekonstruksjon med to sammenhengende lameller. Lamellene tilpasses den omkringliggende skalaen ved at takformen varieres med stedvis irregulær geometri i planen. Enkelte fellesrom planlegges plassert oppunder skråtakene for å tilgjengeliggjøre den romlige opplevelsen av takformen innenfra.