Studentboliger Longyearbyen.
Planlagt oppført i massivtrekonstruksjon. To sammenhengende lameller tilpasses den omkringliggende skalaen ved at takformen varieres og stedvis irregulær geometri i planen. Enkelte fellesrom planlegges plassert oppunder skråtakene for å tilgjengeliggjøre den romlige opplevelsen av takformen innenfra.