Terrassehagene

Terrassehagene er et forprosjekt for reguleringsplanen Gardermovegen 36 på Jessheim i Ullensaker kommune. Prosjektet består av 42 boenheter i vinklet og nedtrappet lamellbebyggelse med svalgangsløsninger. Det er lagt vekt på å gi den nye bebyggelsen en robust og vakker utforming, med gode solforhold og uteoppholdsarealer. Fasadens trekledning er valgt for å tilpasse seg omkringliggende elementer.

Les mer om prosjektet her: https://terrassehagene.no/ 

Foto hentet fra https://terrassehagene.no