Vervet-bydelen

Bidraget ble levert i 2017 i forbindelse med et parallelloppdrag for Totaleiendom som utvikler det gamle verftsområdet til en ny bydel med boliger og næring.