Vestregata 20-22

Leveransen har omfattet alle faser fra regulering til detaljprosjektering. Reguleringsplanen tillater et høyreist volum som har tilpasninger både til omkringliggende høyreist bebyggelse, og eldre tett-lav bebyggelse. Planløsningene har et vidt spenn av leiligheter og tilfører bysentrum viktige kvaliteter i form av et nytt byrom på byggets sørside. På gateplan tilrettelegges for utadrettet virksomhet. Planløsningene har et stort spenn i størrelse, innhold og kvaliteter.

Prosjektet omfatter 33 leiligheter og cafe på gateplan. Boligblokken vil få en fasade av påhengt tegl i naturfarge som er tilpasset sin beliggenhet ved kongeparken.