Nytt forretnings- og kontorbygg for nordre del av Wito-kvartalet i Tromsø sentrum. Kvartalet omfatter bevaringsverdig bebyggelse og et viktige tema i utformingen av bebyggelsen har vært tilpasning til dette.

Tilnærmingen har vært å ha enkle og rene fasadeløsninger i et bygningsvolum som er skulpturert med tanke på den bevaringsverdige bebyggelsen og utbedringene som trengs i forbindelse med tilstøtende byrom. Tiltaket følger i størst mulig grad illustrasjonsprosjektet som lå til grunn for kvartalets godkjente reguleringsplan, som vi tidligere har utviklet.