Workinntunet Hotell

Prosjektet omfatter prosjektering og utarbeidelse av illustrasjoner for nytt hotell på Workinntunet i Tromsø, like ved innfarten til Langenesområdet. Eiendommens plassering i det flate landskapet gir potensiale for et nytt signalbygg og landemerke i området.